Dostępne cenowo mieszkania na wynajem z opcją dochodzenia do własności, zachęty dla systematycznego oszczędzania na cele mieszkaniowe i zwiększenie wparcia dla społecznego budownictwa czynszowego to najważniejsze elementy programu Mieszkanie Plus. Premier Beata Szydło i minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk  3 czerwca 2016 r. zaprezentowali główne założenia programu. W prezentacji programu wziął również udział wiceminister w MIB Kazimierz Smoliński.

Ten program jest pierwszym kompleksowym rozwiązaniem problemów mieszkaniowych Polaków, to szansa na myślenie o bezpiecznej przyszłości polskich rodzin – powiedziała w trakcie konferencji Premier Beata Szydło.

Fot. premier Beata Szydło, min. Andrzej Adamczyk i min. Kazimierz Smolliński prezentują program Mieszkanie+

Fot. premier Beata Szydło, min. Andrzej Adamczyk i min. Kazimierz Smoliński prezentują program Mieszkanie+

Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk powiedział, że Mieszkanie Plus to program powszechny, przeznaczony dla wszystkich Polaków, nie tylko z dużych miast, nikt nie będzie z niego wykluczony. Narodowy Fundusz Mieszkaniowy nie będzie korzystał ze środków budżetowych, podstawą będzie zasób gruntów skarbu państwa, na których będą realizowane inwestycje mieszkaniowe.

Rząd polski chce obudzić potencjał drzemiący w budownictwie społecznym. Mamy kilka instrumentów finansowych i prawnych, które chcemy wykorzystać aby zwiększyć dostępność Mieszkania Plus na rynku – dodał wiceminister Kazimierz Smoliński.

Fot. Min. Andrzej Adamczyk i min. Kazimierz Smolliński prezentują program Mieszkanie+

Fot. Min. Andrzej Adamczyk i min. Kazimierz Smoliński prezentują program Mieszkanie+

Program Mieszkanie Plus będzie opierał się na 3 filarach: wsparciu budownictwa społecznego, mieszkaniach budowanych na gruntach skarbu państwa (Narodowy Fundusz Mieszkaniowy) oraz wsparciu oszczędzania na cele mieszkaniowe w ramach Indywidualnych Kont Mieszkaniowych.

Narodowy Fundusz Mieszkaniowy

Narodowy Fundusz Mieszkaniowy zostanie powołany ustawą, jako podmiot działający na zasadach rynkowych. Jako swoisty bank ziemi, będzie on realizował budownictwo mieszkaniowe przede wszystkim w oparciu o grunty Skarbu Państwa. W ramach Funduszu powstaną mieszkania na wynajem o dostępnym czynszu i z możliwością dojścia do własności.

Najem z opcją dochodzenia do własności

Wybudowane w ramach programu Mieszkanie Plus lokale będą dostępne cenowo. Korzystający z programu będą mogli tylko wynajmować mieszkania lub wynajmować je z opcją docelowego przeniesienia własności. Taka formuła będzie sprzyjała zwiększeniu mobilności społeczeństwa, także na rynku pracy.

Wsparcie budownictwa społecznego

Uzupełnieniem programu będzie zwiększenie wsparcia rządu dla społecznego budownictwa czynszowego. Samorządy mogą wnioskować o dofinansowanie w wysokości 35 – 55% kosztów budowy mieszkań komunalnych. Samorządy, spółki gminne i towarzystwa budownictwa społecznego mogą także ubiegać się o preferencyjne kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę społecznych mieszkań czynszowych.

Oszczędzanie na cele mieszkaniowe – Indywidualne Konto Mieszkaniowe

Zostanie stworzony system oszczędzania na cele mieszkaniowe (zakup, wkład własny, remont), którego uczestnicy będą mogli w bankach założyć rachunki bankowe z premią za systematyczne oszczędzanie. Umożliwi to poprawę dostępności mieszkań, bo oszczędzać będzie można na różne cele mieszkaniowe: nie tylko na zakup czy budowę, ale także np. wkład własny przy zakupie nieruchomości na kredyt lub na wkład mieszkaniowy w spółdzielni czy tbs. Środki te będzie można wykorzystać na poprawę standardu lokalu – remont czy wykończenie mieszkania.

Prezentacja „Mieszkanie Plus”

źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa