Informacja o zmianie cen energii cieplnej

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Grajewie informuje, że od 1 września 2019 r. uległa zmianie cena energii cieplnej. Zawiadamiając Państwa o tym fakcie informujemy, że podwyżka jest niezależna od działań TBS, stanowi bowiem efekt wprowadzenia wzrostu cen ciepła dostarczanego przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplej Sp. z o.o. w Grajewie.

Średnie ceny i stawki opłat znajdują się w tekście nowej taryfy dla ciepła opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, poz. 3853 z dnia 25 lipca 2019 r. oraz na stronie internetowej PEC http://pecgrajewo.com.pl/taryfa.html.

W związku z powyższym apelujemy do Państwa o racjonalne gospodarowanie ciepłem w swoim mieszkaniu oraz umiejętne regulowanie temperatury zaworami termostatycznymi. Na zmniejszenie zużycia ciepła w budynku, a tym samym na mniejsze koszty i opłaty za mieszkanie mają wpływ podejmowane przez Państwa czynności, a w szczególności:

  • umiejętne korzystanie z zaworów termostatycznych przy grzejnikach c.o.,

  • ustawianie na minimum termostatów podczas wietrzenia mieszkania w trakcie sezonu grzewczego.