Kryteria dochodowe w TBS Sp. z o.o. w Grajewie

Kryteria dochodowe w TBS Sp. z o.o. w Grajewie.

Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwie podlaskim w  2018 roku dla osób ubiegających się o mieszkanie w TBS – ogłoszona w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 listopada 2020 r. wynosi:

4 367,14 zł z tego:

baza wyjściowa dla osób ubiegających się o wynajem mieszkania (najemców) TBS wynosi 1,2:

5 240,57 zł

ZOBACZ JAK OBLICZYĆ DOCHÓD?

Na poszczególne gospodarstwa domowe zgodnie z ustawą – nie można przekraczać niżej wymienionych kwot:

jednoosobowe (o 110%)

5764,63 zł

dwuosobowe (o 165%)

8646,94 zł

trzyosobowe (o 205 %)

10743,17 zł

czteroosobowe (o 240%)

12577,37 zł

pięcioosobowe (o 280%)

14673,60 zł

sześcioosobowe (o 320%)

16769,82 zł

31 grudnia 2020 r. biuro TBS Sp. z o.o. będzie nieczynne

Uprzejmie informujemy, że w Sylwestra, 31 grudnia (czwartek) biuro TBS będzie nieczynne. Pracownicy otrzymają dzień wolny w zamian za 26 grudnia (drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia), który przypada w sobotę. Zgodnie z przepisami za święto, które przypada w sobotę, pracownikowi należy się dzień wolny od pracy.

Za zaistniałe utrudnienie przepraszamy.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów

Miasto Grajewo oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Grajewie organizują mobilną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów z terenu miasta, która odbędzie się w dniu 24 października (sobota).

Osoby chcące oddać odpady takie jak: meble (szafki, stoły, wersalki, fotele, itp.) oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletne telewizory, lodówki, pralki itp.), proszone są o zgłaszanie się telefonicznie do Urzędu Miasta Grajewo: 86 273 08 43, jak również do PUK Sp. z o.o. w Grajewie: 86 272 37 65, w celu podania adresu, spod którego odpady mają być zabrane. Odpady należy wystawić w dniu odbioru w widocznym miejscu przed bramą posesji, w sposób umożliwiający ich sprawny załadunek, a w zabudowie wielorodzinnej w pobliżu śmietników osiedlowych. Zgłoszenie jest warunkiem koniecznym do odbioru.

Odpady wielkogabarytowe i elektroodpady można również dostarczać osobiście przez cały rok do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującego się przy ul. Targowej 19 (siedziba PUK Sp. z o.o.) w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 17.00 oraz w soboty w godzinach od 10.00 do 14.00.

Przedłużenie terminu aktualizacji wniosków na mieszkanie

W związku z ogłoszeniem od dnia 20 marca 2020 roku na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, związanego z zakażeniami wirusem SARS – CoV-2 oraz zmianą trybu pracy biura TBS informujemy, iż termin obowiązkowej aktualizacji wniosków osób chętnych na mieszkanie w zasobach Spółki ulega przedłużeniu do 30 kwietnia 2020 r.

W tym terminie można zaktualizować wniosek telefonicznie – 531 414 401, 608 017 440 lub za pomocą poczty elektronicznej – biuro@tbs.grajewo.pl.