Płukanie sieci ZWiK

Informujemy, że Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 2019 roku planuje płukanie sieci wodociągowej w następujących terminach:

  • 6 kwietnia 2019 r.
  • 27 lipca 2019 r.
  • 7 grudnia 2019 r.

Płukanie sieci prowadzone jest w nocy z soboty na niedzielę w godzinach 23:00-6:00. Z uwagi na możliwość wystąpienia awarii wodociągowych ZWiK zastrzega prawo zmiany terminu płukania sieci.

R O D O

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Grajewie informuje, iż z dniem 25 maja 2018 roku wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jak również przepisy krajowe w tym zakresie, które zastąpią dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016.922 t.j.) i związane z nią akty wykonawcze.

Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje w zakresie nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz ich przetwarzania.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

Załącznik nr 1 – Rozporządzenie RODO

Informator dla :

Najemców korzystających z lokali i nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości TBS Sp. z o.o. w Grajewie

Załącznik nr 2 – zasób nieruchomości TBS Sp. z o.o. w Grajewie

Właścicieli lokali w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez TBS Sp. z o.o. w Grajewie.

Załącznik nr 3 – właściciele lokali w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych TBS Sp. z o.o. w Grajewie

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Grajewie zwraca się z zapytaniem o cenę na: „Wymianę drzwi wewnętrznych wiatrołapów w trzech klatkach schodowych budynku nr 71 na os. Południe w Grajewie”.

Szczegóły w ZAŁĄCZNIKU.