Kryteria dochodowe w TBS Sp. z o.o. w Grajewie

Kryteria dochodowe w TBS Sp. z o.o. w Grajewie.

Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwie podlaskim w  2022 roku dla osób ubiegających się o mieszkanie w TBS – ogłoszona w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 listopada 2023 r. wynosi:

5742,12 zł z tego:

baza wyjściowa dla osób ubiegających się o wynajem mieszkania (najemców) TBS wynosi 1,2:

6890,54 zł

ZOBACZ JAK OBLICZYĆ DOCHÓD?

Na poszczególne gospodarstwa domowe zgodnie z Ustawą z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa – nie można przekraczać niżej wymienionych kwot:

jednoosobowe (100%)

6890,54 zł

dwuosobowe (o 145%)

9991,28 zł

trzyosobowe (o 175 %)

12058,45 zł

czteroosobowe (o 205%)

14125,61 zł

większe niż czteroosobowe (205%), powiększone o dodatkowe 35% na każdą kolejną osobę

14125,61 zł + 35% na każdą kolejną osobę

Ogłoszenie o zmianie opłat za energię cieplną od 01.01.2023 r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Grajewie poinformowało TBS Sp. z o.o. w Grajewie, iż od dnia 01.01.2023 r. wchodzi w życie zmiana Taryfy dla ciepła zatwierdzona Decyzją Prezesa URE Nr OLB.4210.36.2021.AWr  DKN 294, z której wynika  8% wzrost stawki za energię cieplną.  

Cennik taryfy dla ciepła znajduje się na stronie internetowej http://pecgrajewo.com.pl.

TBS Sp. z o.o. w Grajewie informuje, że na wysokość opłat za energię cieplną, zimną wodę i odbiór ścieków nie ma wpływu, a będąc pośrednikiem tych usług pomiędzy dostawcami a mieszkańcami, jest zobowiązany do rozliczania kosztów całkowitego zakupu tych mediów z użytkownikami lokali na podstawie otrzymanych faktur od dostawców tych usług.

Umowa z wykonawcą nowego budynku TBS na os. Południe podpisana

Podpisano umowę z wykonawcą nowego TBS-owskiego budynku wielorodzinnego trzyklatkowego na osiedlu Południe. To kolejny krok w stronę zaplanowanej wcześniej inwestycji – budynku  z czynszowymi mieszkaniami na wynajem. Warto tutaj podkreślić, że mieszkańcy nowego budynku będą partycypować finansowo w kosztach inwestycji oraz zyskają możliwość dojścia do prawa własności mieszkań.

Więcej na:

https://www.grajewo.pl/pl/aktualnosci/umowa-z-wykonawca-tbs-owskiego-budynku-na-os-poludnie-podpisana.html

Ogłoszenie o zmianie opłat za energię cieplną od 01.10.2022 r.

W związku z zatwierdzeniem taryfy dla ciepła przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wniosek Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Grajewie oraz jej zmianą nastąpił wzrost kosztów dostawy energii cieplnej.

Cennik taryfy dla ciepła znajduje się na stronie internetowej http://pecgrajewo.com.pl.

TBS Sp. z o.o. w Grajewie informuje, że na wysokość opłat za energię cieplną, zimną wodę i odbiór ścieków nie ma wpływu, a będąc pośrednikiem tych usług pomiędzy dostawcami a mieszkańcami, jest zobowiązany do rozliczania kosztów całkowitego zakupu tych mediów z użytkownikami lokali na podstawie otrzymanych faktur od dostawców tych usług.Skip to content