Ogłoszenie o zmianie opłat za energię cieplną od 01.01.2023 r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Grajewie poinformowało TBS Sp. z o.o. w Grajewie, iż od dnia 01.01.2023 r. wchodzi w życie zmiana Taryfy dla ciepła zatwierdzona Decyzją Prezesa URE Nr OLB.4210.36.2021.AWr  DKN 294, z której wynika  8% wzrost stawki za energię cieplną.  

Cennik taryfy dla ciepła znajduje się na stronie internetowej http://pecgrajewo.com.pl.

TBS Sp. z o.o. w Grajewie informuje, że na wysokość opłat za energię cieplną, zimną wodę i odbiór ścieków nie ma wpływu, a będąc pośrednikiem tych usług pomiędzy dostawcami a mieszkańcami, jest zobowiązany do rozliczania kosztów całkowitego zakupu tych mediów z użytkownikami lokali na podstawie otrzymanych faktur od dostawców tych usług.

Umowa z wykonawcą nowego budynku TBS na os. Południe podpisana

Podpisano umowę z wykonawcą nowego TBS-owskiego budynku wielorodzinnego trzyklatkowego na osiedlu Południe. To kolejny krok w stronę zaplanowanej wcześniej inwestycji – budynku  z czynszowymi mieszkaniami na wynajem. Warto tutaj podkreślić, że mieszkańcy nowego budynku będą partycypować finansowo w kosztach inwestycji oraz zyskają możliwość dojścia do prawa własności mieszkań.

Więcej na:

https://www.grajewo.pl/pl/aktualnosci/umowa-z-wykonawca-tbs-owskiego-budynku-na-os-poludnie-podpisana.html

Ogłoszenie o zmianie opłat za energię cieplną od 01.10.2022 r.

W związku z zatwierdzeniem taryfy dla ciepła przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wniosek Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Grajewie oraz jej zmianą nastąpił wzrost kosztów dostawy energii cieplnej.

Cennik taryfy dla ciepła znajduje się na stronie internetowej http://pecgrajewo.com.pl.

TBS Sp. z o.o. w Grajewie informuje, że na wysokość opłat za energię cieplną, zimną wodę i odbiór ścieków nie ma wpływu, a będąc pośrednikiem tych usług pomiędzy dostawcami a mieszkańcami, jest zobowiązany do rozliczania kosztów całkowitego zakupu tych mediów z użytkownikami lokali na podstawie otrzymanych faktur od dostawców tych usług.Informacja o zmianie opłat czynszowych

Informujemy, iż Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Grajewie Uchwałą nr 11/2022 z dnia 9 września 2022 r. wprowadziło nową stawkę czynszu regulowanego w zasobach TBS Sp. z o.o. w Grajewie.

Ustala się stawki miesięcznego czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego dla mieszkań zajmowanych przez osoby, które uzyskały tytuł prawny do lokalu:

  • w lokalach znajdujących się w budynkach wielorodzinnych w Grajewie przy ul. Targowej 17 oraz ul. Konstytucji 3 Maja 27 w wysokości 10,66 zł,
  • w lokalach znajdujących się w budynkach wielorodzinnych w Grajewie na os. Południe 71 oraz os. Południe 72 w wysokości 11,26 zł.

Nowa stawka czynszowa będzie obowiązywała po upływie terminu wypowiedzenia, a więc od 01.01.2023 r.

Pozostałe opłaty niezależne od właściciela nie ulegają zmianie.

Skip to content