Eksploatacja mieszkania

Prawidłowa eksploatacja mieszkania przez najemcę polega na :

 • Ogrzewaniu pomieszczeń i utrzymywaniu w nich temperatury w granicach 20ºC (pokoje), oraz 25ºC (łazienka i WC).
 • Ustawianiu mebli w pewnej odległości od ścian (pozostawienie szczeliny wentylacyjnej).
 • Częstym wietrzeniu pomieszczeń w celu wyprowadzenia wilgoci na zewnątrz.
 • Ciągłym korzystaniu z funkcji rozszczelnienia okien (jeżeli taka występuje).
 • Nie zaklejaniu nawiewników oraz kratek wentylacyjnych, gdyż uniemożliwia to cyrkulację powietrza.
 • Czyszczeniu kratek wentylacyjnych.
 • Unikania suszenia bielizny na grzejnikach (prowadzi do bardzo znacznego wzrostu wilgotności).
 • Sprawdzanie stanu spłuczek, dolnopłuków pod kątem przecieków wody.
 • Systematyczne odnawianie (malowanie) ścian, sufitów, stolarki okiennej, drzwiowej itp.
 • Utrzymywanie w lokalu porządku i higieny.
 • Nie obciążanie instalacji elektrycznej poprzez włączanie np. dodatkowych grzewczych urządzeń elektrycznych.
 • Natychmiastową wymianę uszkodzonych gniazd wtykowych oraz wyłączników na instalacji elektrycznej.
 • Utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach przynależnych (piwnice, wózkownie, rowerownie, itp.).
 • Montowanie anten odbiorczych wyłącznie za zgodą i na podstawie warunków wydanych przez właściciela lub zarządcę nieruchomości.
 • Pilne zgłaszanie do zarządcy pojawiających się usterek, zalań itp. w lokalu i budynku oraz przypadków dewastacji mienia.
Skip to content