Telefony alarmowe

998 – Straż pożarna
999 – Pogotowie ratunkowe
991 – Pogotowie energetyczne
992 – Pogotowie gazowe
993 – Pogotowie ciepłownicze
994 – Pogotowie wodociągowe
997 lub 112 – Policja

Administracja

TBS Sp. z o.o. w Grajewie
ul. Konstytucji 3 Maja 27, 19-200 Grajewo

Biuro czynne:
od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:00 – 15:00

zarząd – tel. 608  017 440

księgowość, czynsze, rozliczenia  – tel. 531 414 401

e-mail: biuro@tbs.grajewo.pl

numer rachunku bankowego:

PKO BP 06 1020 1332 0000 1102 0298 7832

Dane podstawowe

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Grajewie
19-200 Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 27

KRS (Rejestr Przedsiębiorców) nr 0000030421
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON: 450711988

NIP: 7191387142

numer rachunku bankowego:

PKO BP 06 1020 1332 0000 1102 0298 7832

Skip to content