Dane podstawowe

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Grajewie
19-200 Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 27

KRS (Rejestr Przedsiębiorców) nr 0000030421
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON: 450711988

NIP: 7191387142

numer rachunku bankowego:

PKO BP 06 1020 1332 0000 1102 0298 7832

Skip to content