Windykacja

Terminowe i bieżące regulowanie opłat z tytułu najmu lub używania bez tytułu prawnego lokali jest jednym z najważniejszych obowiązków najemców lokali lub ich użytkowników.

Z tytułu zwłoki w terminowym regulowaniu należności związanym z najmem lokalu pobierane są odsetki ustawowe za opóźnienie.

W przypadku wystąpienia zaległości postępowanie windykacyjne podejmowane na jest podstawie Regulaminu windykacji należności czynszowych i innych opłat w TBS Sp. z o.o. w Grajewie.

Regulamin windykacji należności – do pobrania.


Spłata zaległości za najem

Drodzy najemcy, każdego mogą spotkać problemy finansowe. Nie czekaj aż problem rozwiąże się sam, wtedy może być już za późno.

Sprawdź czy przysługuje Ci dodatek mieszkaniowy. W przypadku najemców i użytkowników lokali mieszkalnych o niskich dochodach, nawet nie posiadających zaległości we wnoszeniu opłat, istnieje możliwość uzyskania pomocy finansowej w postaci dodatku mieszkaniowego. Szczegółowych informacji w tej sprawie udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Grajewo – tel. 86 273 0 817.

Formy pomocy udzielanej najemcom i użytkownikom lokali mieszkalnych przez TBS Sp. z o.o. w Grajewie.

Osoby zalegające z opłatami mogą liczyć na kilka form pomocy w spłacie zadłużenia. Sytuacja każdego lokatora zalegającego z opłatami rozpatrywana jest indywidualnie.

Skip to content