R O D O

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Grajewie informuje, iż z dniem 25 maja 2018 roku wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jak również przepisy krajowe w tym zakresie, które zastąpią dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016.922 t.j.) i związane z nią akty wykonawcze.

Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje w zakresie nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz ich przetwarzania.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

Załącznik nr 1 – Rozporządzenie RODO

Informator dla :

Najemców korzystających z lokali i nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości TBS Sp. z o.o. w Grajewie

Załącznik nr 2 – zasób nieruchomości TBS Sp. z o.o. w Grajewie

Właścicieli lokali w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez TBS Sp. z o.o. w Grajewie.

Załącznik nr 3 – właściciele lokali w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych TBS Sp. z o.o. w Grajewie

Skip to content