R O D O

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Grajewie informuje, iż z dniem 25 maja 2018 roku wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jak również przepisy krajowe w tym zakresie, które zastąpią dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016.922 t.j.) i związane z nią akty wykonawcze.

Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje w zakresie nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz ich przetwarzania.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

Załącznik nr 1 – Rozporządzenie RODO

Informator dla :

Najemców korzystających z lokali i nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości TBS Sp. z o.o. w Grajewie

Załącznik nr 2 – zasób nieruchomości TBS Sp. z o.o. w Grajewie

Właścicieli lokali w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez TBS Sp. z o.o. w Grajewie.

Załącznik nr 3 – właściciele lokali w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych TBS Sp. z o.o. w Grajewie

„Praca za czynsz”

Informujemy iż z dniem 8 marca 2018 r. ruszył program „Praca za czynsz”, skierowany do osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Świadczenie rzeczowe będzie mogło być wykonywane na podstawie umowy porozumienia. Cała kwota będzie kompensatą za czynsz, jest to więc bezgotówkowa forma zapłaty. Zakres świadczeń rzeczowych obejmuje prace porządkowe (sprzątanie terenów zielonych, sprzątanie ciągów komunikacyjnych oraz ich odśnieżanie i usuwanie lodu w okresie zimowym) oraz inne drobne prace eksploatacyjno – remontowe. Zakres prac jest katalogiem otwartym i może obejmować inne świadczenia w zależności od aktualnych potrzeb TBS Sp. z o.o. w Grajewie.

Osoby zainteresowane winny wydrukować, wypełnić wniosek o zmianę formy spłaty zadłużenia czynszowego i dostarczyć do siedziby spółki TBS przy ul. Konstytucji 3 Maja 27. Prawo do odpracowania mają osoby zameldowane w lokalu zadłużonym.

Szczegóły odnośnie programu dostępne są w biurze spółki.

Treść zarządzenia „Praca za czynsz”

 

Skip to content