Telefony alarmowe

998 – Straż pożarna
999 – Pogotowie ratunkowe
991 – Pogotowie energetyczne
992 – Pogotowie gazowe
993 – Pogotowie ciepłownicze
994 – Pogotowie wodociągowe
997 lub 112 – Policja
Skip to content