Deklaracja dostępności

Analiza stanu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
w siedzibie Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
w Grajewie przy ul. Konstytucji 3 Maja 27 w Grajewie

Podstawa prawna opracowania: art. 14 ust. 3, w związku z art. 6 ustawy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ustala się analizę stanu na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Analiza stanu faktycznego.

1. Stanowisko postojowe dla osoby z niepełnosprawnością narządów ruchu

Nie ma wydzielonego stanowiska postojowego dla osób z niepełnosprawnością narządów ruchu. Osoby takie mają możliwość zaparkowania swojego samochodu na jednym z dwóch miejsc parkingowych przeznaczonych dla pracowników Spółki, wyznaczonych za pomocą znaków poziomych P-20 obok siedziby Spółki. Na parkingu znajduje się ogółem 30 miejsc postojowych.

2. Strefa wejścia

Wejście znajduje się bezpośrednio z chodnika bez barier w otoczeniu z nawierzchnią z kostki brukowej. Obiekt pozbawiony jest barier architektonicznych utrudniających osobom z niepełnosprawnością ruchową realizację swojej sprawy w placówce z szerokim podjazdem. Wejście do biura Spółki jest od ul. Konstytucji 3 Maja 27 z widocznym oznaczeniem budynku. Jest ono dostępne dla osób z niepełnosprawnościami narządów ruchu. Drzwi wejściowe są jednoskrzydłowe, o szerokości 90 cm. W wejściu znajduje się wiatrołap o wymiarach 200 cm x 180 cm oraz jednoskrzydłowe drzwi do holu o szerokości 90 cm.

3. Komunikacja pozioma i pionowa budynku

Biuro znajduje się na jednym poziomie, bez konieczności pokonywania schodów. W korytarzu o szerokości 160 cm znajdują się wyznaczone miejsca do odpoczynku. Oświetlenie holu równomierne barwy ciepłej. Podłogi w całej placówce nie mają progów i nierówności, pokryte antypoślizgową terakotą. Wszystkie sprawy związane z obsługą interesantów realizowane w przyjaznym otoczeniu. Pokoje umieszczono tuż przy drzwiach wejściowych i osoby tam pracujące świadczą pomoc osobom z wszelkim rodzajem niepełnosprawności. Spółka zapewnia obom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób.

4. Pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne

W holu znajduje się toaleta, która jest częściowo przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami narządów ruchu z drzwiami o szerokości 100 cm.

5. Informacje wewnętrzne i plany budynku

Każdy z pokoi posiada znaki informacyjne w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, brak jest planów wizualnych i tablic tyflograficznych. W całym obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, a także systemów naprowadzających dźwiękowo. Możliwy jest kontakt osobisty z pracownikami Spółki po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się, w odpowiadającym terminie. Istnieje także możliwość zmiany kontrastu oraz powiększenia czcionki na drukach funkcjonujących w placówce. W Spółce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Osoba uprawniona w celu załatwienia sprawy może skorzystać z pomocy wybranego przez siebie tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika. W przypadku braku możliwości realizacji takiego świadczenia, pracownik Spółki zawiadamia osobę uprawnioną, podając uzasadnienie i wyznacza jednocześnie możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazuje inną formę realizacji uprawnień. Osoba z psem asystującym może wejść do biura TBS.

6. Pętle indukcyjne

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

7. Strona internetowa

Storna internetowa www.tbs.grajewo.pl jest częściowo dostosowana cyfrowo dla osób ze szczególnymi potrzebami. Serwis zawiera wtyczkę działającą w taki sposób, aby była ona zgodna ze stawianymi wymaganiami Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1) zgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 4 kwietnia 2019 roku. Wtyczka umożliwia między innymi zmianę kontrastu, wielkości czcionki i ustawienia skali szarości. Strona zawiera dokumenty PDF, DOC z niepoprawną logiczną strukturą dokumentu, redaktor stara się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.

W Spółce przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: test European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/),  z którego wynika, że strona internetowa: tbs.grajewo.pl spełnia wymagania w 100%.

Informacje o zakresie działalności TBS Sp. z o.o. w Grajewie określa Umowa Spółki.

Skip to content