Kryteria dochodowe w TBS Sp. z o.o. w Grajewie

Kryteria dochodowe w TBS Sp. z o.o. w Grajewie.

Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwie podlaskim w  2017 roku dla osób ubiegających się o mieszkanie w TBS – ogłoszona w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 listopada 2018 r. wynosi:

3 815,23 zł z tego:

baza wyjściowa dla osób ubiegających się o wynajem mieszkania (najemców) TBS wynosi 1,2:

4 578,28 zł

ZOBACZ JAK OBLICZYĆ DOCHÓD?

Na poszczególne gospodarstwa domowe zgodnie z ustawą – nie można przekraczać niżej wymienionych kwot:

jednoosobowe (o 80%)

3662,62 zł

dwuosobowe (o 120%)

5493,94 zł

trzyosobowe (o 165%)

7554,16 zł

czteroosobowe (o 200%)

9156,56 zł

pięcioosobowe (o 240%)

10987,87 zł

sześcioosobowe (o 280%)

12819,18 zł