Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwie podlaskim w  2016 roku dla osób ubiegających się o mieszkanie w TBS – ogłoszona w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 listopada 2016 r. wynosi:

3 455,57 zł z tego:

Baza wyjściowa dla osób ubiegających się o wynajem mieszkania (najemców) TBS wynosi 1,3:

4 492,24 zł

Na poszczególne gospodarstwa domowe zgodnie z ustawą – nie można przekraczać niżej wymienionych kwot:

jednoosobowe (o 20%)

5 390,69 zł

dwuosobowe (o 80%)

8 086,03 zł

trzyosobowe (o 120%)

9 882,93 zł

czteroosobowe (o 160%)

11 679,82 zł

pięcioosobowe (o 200%)

13 476,72 zł

sześcioosobowe (o 240%)

15 273,62 zł