Mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów

Miasto Grajewo oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Grajewie organizują po raz kolejny mobilną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów, która odbędzie się w dniu 28 kwietnia (sobota).

Osoby chcące oddać odpady takie jak: meble (szafki, stoły, wersalki, fotele, itp.) oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (telewizory, lodówki, pralki itp.), proszone są o zgłaszanie się osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Grajewo lub telefonicznie: 86 273 08 43, jak również osobiście w siedzibie PUK Sp. z o.o. w Grajewie (ul. Targowa 19) lub telefonicznie: 86 272 37 65, w celu podania adresu, spod którego odpady mają być zabrane. Odpady należy wystawić w dniu odbioru w widocznym miejscu przed bramą posesji, w sposób umożliwiający ich sprawny załadunek. Zgłoszenie jest warunkiem koniecznym do odbioru.

UWAGA! Informujemy ponadto, że zmianie uległa lokalizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Aktualnie odpady wielkogabarytowe i elektroodpady można również dostarczać osobiście przez cały rok do Punktu znajdującego się przy ul. Targowej 19 (siedziba PUK Sp. z o.o.) w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz w soboty w godzinach od 10:00 do 14:00. Punkt ten został przeniesiony z ul. Ekologicznej.

Jak obliczyć dochód?

Jak obliczyć dochód?

Najemcy lokali TBS, którzy są obowiązani złożyć do 31 maja (raz na 2 lata) deklarację o dochodzie rodziny zadają pytanie jak właściwie wyliczyć dochód do TBS? W artykule wyjaśniamy wszelkie wątpliwości.

Dochód netto czy brutto?

Co należy do dochodów określa art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych:

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.

W związku z powyższym dochód wyliczymy w następujący sposób:

PRZYCHÓD (dochód brutto) – KOSZTY uzyskania przychodu i SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE (emerytalne, rentowe, chorobowe) = DOCHÓD. Nie odlicza się składki na ubezpieczenie zdrowotne i podatku. Podsumowując: nie jest to dochód brutto, ale nie jest to też dochód netto.

Poniżej przykład obliczenia dochodu do TBS z formularza PIT-11 (informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy):

60.000 (przychód) – 1.668,72 (koszty uzyskania) – 6.532,42 (składki na ubezpieczenie społeczne) = 51.798,86 / 12 miesięcy = 4.316,57 zł średni miesięczny dochód.

Najemca jest obowiązany składać towarzystwu raz na 2 lata, w terminie do dnia 31 maja danego roku, deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim.

Poniżej prezentujemy przykład wyliczenia dochodu 3 osobowej rodziny składającej się z dwóch zarabiających osób i jednej, która nie osiąga dochodów.

Najemca: 60.000 (przychód) – 1.668,72 (koszty uzyskania) – 6.532,42 (składki na ubezp. społ.) = 51.798,86 / 12 miesięcy = 4.316,57 zł
Druga osoba: 40.000 (przychód) – 1.335 (koszty uzyskania) – 4.271,20 (składki na ubezp. społ.) = 34.393,80 / 12 miesięcy = 2.866,15 zł
Trzecia osoba: 0 zł

Dochód roczny gospodarstwa domowego: 51.798,86 + 34.393,80 = 86.192,66 zł
Średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego: 86.192,66 / 12 = 7.182,72 zł

Tutaj można sprawdzić, czy wyliczona kwota 7.182,72 zł mieści się w progach dochodowych dla 3 osób w danym województwie. Jeżeli dochód przewyższa progi, TBS ma prawo zastosować czynsz przekraczający stawki dozwolone ustawą.

źródło: https://tbs24.pl

Biuro nieczynne

W związku z przerwą w dostawie energii elektrycznej w dniu 22.03.2018 r. biuro TBS Sp. z o.o. w Grajewie będzie nieczynne. W sprawach pilnych proszę dzwonić na numery podane w zakładce KONTAKT.

Za utrudnienia przepraszamy.

Brak prądu

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

Informujemy, że na podstawie informacji uzyskanych od dostawcy prądu PGE Dystrybucja S.A., nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej w dniach:

22.03.2018 r., godz. 07.00 – 18.00
Grajewo: ul. rtm. W. Konopki nr 2, ul. Wojska Polskiego od nr 2 do 8, nr 38a, 85b, 85e, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 93a, Zespół Szkół nr 2, kościół, dom handlowy Jantar, Straż Pożarna, sklep meblowy, KP Policji, Yasam, Ośrodek Wychowawczy, Orlik, Bricomarche, Dworek „Victoria”, os. Osiedle Południe nr 1, 2, 5, 7, 9, 50, 51, 52, 53, 60b, 61, 62, 63, 63A, 64, 65, 66, 67, 71, 72, NZOZ Medicus, Szkoła Podstawowa nr 4, gimnazjum, basen, garaże, ul. Legionistów od nr 16 do 18, Hades; ul. W. Perlitza nr 2, 3, garaże, ul. Ułańska nr 1, 2, ul. Spokojna , ul. Buczka nr 2, 5, 7, 9, ul. Dolna, ul. Górna od nr 2 do 6A, Biblioteka Publiczna, ul. Konstytucji 3 Maja, ul. Kościelna, ul. Koszarowa, ul. Kopernika nr 3, 5, 7, 17, ul. Nowo-Osiedle, ul. Skośna, ul. Szpitalna od nr 5 do 15, Garaże, ul. Targowa nr 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, ul. Wiktorowo, ul. Zielona, ul. 9 Pułku Strzelców Konnych, sklepy Lidl, Biedronka, pl. Plac Niepodległości nr 1 do 10, nr 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 20/5, 20/6, 20/7, 21, 22, Sklep Rossman, Textil Market;

23.03.2018 r., godz. 07.00 – 13.00
Grajewo: ul. Szkolna od nr 1 do 11, nr 13, 13a, od nr 15 do 18, Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Partyzantów nr 2, 3, 4, 6, ul. T. Kościuszki od nr 1 do 29, ul. Gen. Bema od nr 15 do 29 (nieparzyste), nr 22, 24, 26, 30, ul. Gen. Dąbrowskiego nr 1, 3, 4, 5, 9, 11, 13, 15, od nr 8 do 28 (parzyste), ul. Pułaskiego od nr 1 do 15, ul. Sportowa od nr 18 do 23, ul. Przemysłowa od nr 1 do 45, garaże, kaplica cmentarna, garaże, Moto-Agro, Opoltrans, przejazd kolejowy, ul. Fabryczna nr 2, 4, Sonic, garaże, Alwax, Fachman, usługi transportowe, RDP, Załuska, Unidrog, Spectrum, ul. Magazynowa nr 1, 2, 3, 5, 7, 7a, Juan, Spectrum, ul. Elewatorska nr 8a, ul. Architektów 1, 2, 3, 7, 8, 9, 9a, 10, 13, 20,  ul. Geodetów nr 1, od nr 7 do 13, nr 16, 18, 18A, 18C, 20, 22A, 24;

Program PRACA ZA CZYNSZ

Program „Praca za czynsz”

Informujemy iż ruszył program „Praca za czynsz”, skierowany do osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Świadczenie rzeczowe będzie mogło być wykonywane na podstawie umowy porozumienia. Cała kwota będzie kompensatą za czynsz, jest to więc bezgotówkowa forma zapłaty. Zakres świadczeń rzeczowych obejmuje prace porządkowe (sprzątanie terenów zielonych, sprzątanie ciągów komunikacyjnych oraz ich odśnieżanie i usuwanie lodu w okresie zimowym) oraz inne drobne prace eksploatacyjno – remontowe. Zakres prac jest katalogiem otwartym i może obejmować inne świadczenia w zależności od aktualnych potrzeb TBS Sp. z o.o. w Grajewie.

Osoby zainteresowane winny wydrukować, wypełnić wniosek o zmianę formy spłaty zadłużenia czynszowego i dostarczyć do siedziby spółki TBS przy ul. Konstytucji 3 Maja 27. Prawo do odpracowania maja osoby zameldowane w lokalu zadłużonym.

Szczegóły odnośnie programu dostępne są w biurze spółki.

Treść zarządzenia „Praca za czynsz”