Informacja o zmianie cen energii cieplnej

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Grajewie informuje, że od 1 września 2019 r. uległa zmianie cena energii cieplnej. Zawiadamiając Państwa o tym fakcie informujemy, że podwyżka jest niezależna od działań TBS, stanowi bowiem efekt wprowadzenia wzrostu cen ciepła dostarczanego przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplej Sp. z o.o. w Grajewie.

Średnie ceny i stawki opłat znajdują się w tekście nowej taryfy dla ciepła opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, poz. 3853 z dnia 25 lipca 2019 r. oraz na stronie internetowej PEC http://pecgrajewo.com.pl/taryfa.html.

W związku z powyższym apelujemy do Państwa o racjonalne gospodarowanie ciepłem w swoim mieszkaniu oraz umiejętne regulowanie temperatury zaworami termostatycznymi. Na zmniejszenie zużycia ciepła w budynku, a tym samym na mniejsze koszty i opłaty za mieszkanie mają wpływ podejmowane przez Państwa czynności, a w szczególności:

  • umiejętne korzystanie z zaworów termostatycznych przy grzejnikach c.o.,

  • ustawianie na minimum termostatów podczas wietrzenia mieszkania w trakcie sezonu grzewczego.

Dzierżawa gruntu pod garaże typu „blaszak”

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Grajewie informuje, iż oddaje w dzierżawę grunty z przeznaczeniem na indywidualne garaże tymczasowe typu „blaszak”. Działka znajduje się między terenem PEC a Szpitalem Ogólnym w Grajewie, nieopodal ul. Targowej.

Stawka czynszu dzierżawnego brutto miesięcznie – 3,69 zł/m2 garażu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze spółki – ul. Konstytucji 3 Maja 27, tel. 608 017 440, w godzinach od 7.00 do 15.00.

Płukanie sieci ZWiK

Informujemy, że Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 2019 roku planuje płukanie sieci wodociągowej w następujących terminach:

  • 6 kwietnia 2019 r.
  • 27 lipca 2019 r.
  • 7 grudnia 2019 r.

Płukanie sieci prowadzone jest w nocy z soboty na niedzielę w godzinach 23:00-6:00. Z uwagi na możliwość wystąpienia awarii wodociągowych ZWiK zastrzega prawo zmiany terminu płukania sieci.