Kryteria dochodowe w TBS Sp. z o.o. w Grajewie

Kryteria dochodowe w TBS Sp. z o.o. w Grajewie.

Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwie podlaskim w  2018 roku dla osób ubiegających się o mieszkanie w TBS – ogłoszona w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 listopada 2019 r. wynosi:

4 066,29 zł z tego:

baza wyjściowa dla osób ubiegających się o wynajem mieszkania (najemców) TBS wynosi 1,2:

4 879,55 zł

ZOBACZ JAK OBLICZYĆ DOCHÓD?

Na poszczególne gospodarstwa domowe zgodnie z ustawą – nie można przekraczać niżej wymienionych kwot:

jednoosobowe (o 110%)

5367,50 zł

dwuosobowe (o 165%)

8051,25 zł

trzyosobowe (o 205 %)

10003,07 zł

czteroosobowe (o 240%)

11710,92 zł

pięcioosobowe (o 280%)

13662,74 zł

sześcioosobowe (o 320%)

15614,56 zł

Przedłużenie terminu aktualizacji wniosków na mieszkanie

W związku z ogłoszeniem od dnia 20 marca 2020 roku na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, związanego z zakażeniami wirusem SARS – CoV-2 oraz zmianą trybu pracy biura TBS informujemy, iż termin obowiązkowej aktualizacji wniosków osób chętnych na mieszkanie w zasobach Spółki ulega przedłużeniu do 30 kwietnia 2020 r.

W tym terminie można zaktualizować wniosek telefonicznie – 531 414 401, 608 017 440 lub za pomocą poczty elektronicznej – biuro@tbs.grajewo.pl.

Zmiana trybu pracy biura Spółki

KOMUNIKAT

Zarządu TBS Sp. z o.o. w Grajewie z dnia 23 marca 2020 roku

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszeniem od dnia 20 marca 2020 roku na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, związanego z zakażeniami wirusem SARS – CoV-2, a także komunikatami Ministra Zdrowia o ograniczanie kontaktów międzyludzkich zgodnie z wydanymi zaleceniami, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich od poniedziałku 23 marca 2020 r. do odwołania zmieniają się zasady funkcjonowania biura TBS. Pracownicy będą wykonywali swoje obowiązki i realizowali sprawy mieszkańców, jednak bez osobistego kontaktu.

Wszelkie dokumenty należy składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej lub poprzez wrzucenie do skrzynki pocztowej umieszczonej przy drzwiach wejściowych do biura Spółki.

W celu ułatwienia kontaktu na wszystkich składanych dokumentach należy wpisać numer telefonu.


W trosce o bezpieczeństwo pracowników, prosimy o przemyślane i uzasadnione zgłaszanie usterek i awarii.


Do Państwa dyspozycji pozostajemy pod dotychczas dostępnymi numerami telefonów:

Księgowość, czynsze: 531 414 401

Konserwatorzy: 600 369 423 lub 537 802 381

Inspektor techniczny: 790 200 950

Zarząd: 608 017 440

e-mail: biuro@tbs.grajewo.pl

Przepraszamy za utrudnienia, ale nasze działania są wyłącznie troską o bezpieczeństwo Państwa i nasze.

Zaktualizuj wniosek na mieszkanie w TBS do końca marca 2020 roku!

Oczekujesz na mieszkanie w TBS? Zaktualizuj wniosek do końca marca!

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Grajewie aktualizuje listę osób chętnych na mieszkanie w zasobach spółki. Odświeżenie listy z jednej strony pozwoli skrócić czas zasiedlania wolnych mieszkań, z drugiej – pozwoli uzyskać mieszkanie nawet osobom ze stosunkowo niedawno złożonymi wnioskami.

Osoby, które nie dokonają aktualizacji, bądź przestaną spełniać kryteria uprawniające do przydziału mieszkania, będą wykreślane z listy oczekujących. Pozwoli to ograniczyć listę do osób mających faktycznie niezaspokojoną potrzebę mieszkaniową.

Aktualizacji można dokonać osobiście w biurze Spółki przy ul. Konstytucji 3 Maja 27.