Kryteria dochodowe w TBS Sp. z o.o. w Grajewie

Kryteria dochodowe w TBS Sp. z o.o. w Grajewie.

Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwie podlaskim w  2018 roku dla osób ubiegających się o mieszkanie w TBS – ogłoszona w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 listopada 2019 r. wynosi:

4 066,29 zł z tego:

baza wyjściowa dla osób ubiegających się o wynajem mieszkania (najemców) TBS wynosi 1,2:

4 879,55 zł

ZOBACZ JAK OBLICZYĆ DOCHÓD?

Na poszczególne gospodarstwa domowe zgodnie z ustawą – nie można przekraczać niżej wymienionych kwot:

jednoosobowe (o 110%)

5367,50 zł

dwuosobowe (o 165%)

8051,25 zł

trzyosobowe (o 205 %)

10003,07 zł

czteroosobowe (o 240%)

11710,92 zł

pięcioosobowe (o 280%)

13662,74 zł

sześcioosobowe (o 320%)

15614,56 zł