Odcięcie ciepłej wody

Zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Grajewie informuje, że zgodnie z obowiązującym w Spółce „Regulaminem windykacji należności czynszowych i innych opłat” zatwierdzonym Zarządzeniem Nr 1/2017 z dnia 01.12.2017 r. Prezesa Zarządu TBS Sp.
z o.o. w Grajewie, § 3 pkt 3:

W przypadku zalegania w opłatach czynszowych powyżej trzech miesięcy, będzie odcinany dopływ ciepłej wody do lokalu. Ponowne podłączenie ciepłej wody może być dokonane po spłacie wszelkich zobowiązań wobec Spółki.”

Zarząd Spółki chcąc uchronić mieszkańców przed uciążliwościami spowodowanymi brakiem ciepłej wody, wzywa do terminowego regulowania opłat czynszowych oraz uregulowania istniejących zadłużeń.