Dzierżawa gruntu pod garaże typu „blaszak”

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Grajewie informuje, iż oddaje w dzierżawę grunty z przeznaczeniem na indywidualne garaże tymczasowe typu „blaszak”. Działka znajduje się między terenem PEC a Szpitalem Ogólnym w Grajewie, nieopodal ul. Targowej.

Stawka czynszu dzierżawnego brutto miesięcznie – 3,69 zł/m2 garażu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze spółki – ul. Konstytucji 3 Maja 27, tel. 608 017 440, w godzinach od 7.00 do 15.00.