Akty prawne

USTAWA z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego


USTAWA z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali


USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego


USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami


USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny


USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych


USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych


USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane


USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej