Ubezpieczenie mieszkania

TBS Sp. z o.o. w Grajewie nie odpowiada za wszystkie szkody. Ubezpiecz swoje mienie w lokalu mieszkalnym.

Spółka posiada ubezpieczenie:

  • mienia Spółki od zdarzeń losowych,
  • odpowiedzialności cywilnej TBS od szkód wyrządzonych osobom trzecim (w tym najemcom).

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego TBS Spółka z o.o. w Grajewie  odpowiada wyłącznie za szkody w mieniu najemców, do których doszło z winy TBS.

Zawierając umowy najmu Spółka nie zobowiązała się do większej odpowiedzialności za prywatne mienie najemców aniżeli przewidują to powszechnie obowiązujące przepisy prawne.

Zakres ubezpieczenia obejmuje m. in. sytuacje kiedy z winy TBS dojdzie do szkody w mieniu prywatnym najemców (np. meble zostaną zalane w wyniku awarii instalacji C.O.). Ubezpieczyciel wypłaci wówczas poszkodowanemu odszkodowanie z polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej TBS. Koniecznym warunkiem powstania odpowiedzialności (i wypłaty odszkodowania) musi być jednak w każdym przypadku element zawinionego zachowania (działania lub zaniechania) występującego po stronie TBS.

Niemniej jednak pragniemy wyraźnie zaznaczyć, że NIE ZA KAŻDĄ SZKODĘ W PRYWATNYM MIENIU NAJEMCÓW TBS BĘDZIE ODPOWIADAĆ (a co za tym idzie ubezpieczyciel TBS również nie będzie odpowiadał).

Przez prywatne mienie należy rozumieć zarówno mienie ruchome jak i nakłady inwestycyjne poczynione w wynajmowanych mieszkaniach (np. parkiety, kafelki itp.).

Nie są objęte odpowiedzialnością TBS między innymi  następujące szkody:

  • kradzież prywatnego mienia najemców w wyniku włamania do mieszkania lub piwnicy lub innych pomieszczeń,
  • zniszczenie/uszkodzenie prywatnego mienia najemców w wyniku zdarzeń losowych np. pożaru, powodzi, deszczu nawalnego itp.
  • zalanie prywatnego mienia najemców przez sąsiada mieszkającego piętro wyżej,
  • szkody w sprzęcie elektronicznym wynikłe z przepięć w wyniku niedotrzymania parametrów energii elektrycznej płynącej w instalacji, za które odpowiada np. zakład energetyczny .

W celu uniknięcia skutków wyżej wymienionych lub podobnych sytuacji w przyszłości, sugerujemy najemcom Spółki, indywidualnie ubezpieczyć prywatne mienie znajdujące się w lokalach mieszkalnych od następstw ww. zdarzeń.

 

Skip to content