Ogłoszenie o zmianie opłat za wodę i ciepło

Informujemy, że ulegają zmianie opłaty za:

ZIMNĄ WODĘ I ODBIÓR ŚCIEKÓW (z dniem 1 kwietnia 2022 roku)

W związku z zatwierdzeniem przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie, na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Grajewo, opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej zmienia się opłata z kwoty 7,99 zł na 8,26 zł/m3.

ENERGIĘ CIEPLNĄ (z dniem 1 marca 2022 roku)

W związku z zatwierdzeniem taryfy dla ciepła przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wniosek Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Grajewie oraz jej zmianą nastąpił wzrost kosztów dostawy energii cieplnej.

Cennik taryfy dla ciepła znajduje się na stronie internetowej http://pecgrajewo.com.pl.

TBS Sp. z o.o. w Grajewie informuje, że na wysokość opłat za energię cieplną, zimną wodę i odbiór ścieków nie ma wpływu, a będąc pośrednikiem tych usług pomiędzy dostawcami a mieszkańcami, jest zobowiązany do rozliczania kosztów całkowitego zakupu tych mediów z użytkownikami lokali na podstawie otrzymanych faktur od dostawców tych usług.

Skip to content